AK -1500 BUBBLE FILM BAG MAKING MACHINE WITH PERFORATOR

 

PLC Kontrollü operatör kontrol panel
Dokunmatik TFT ekran
?ki çözücü ?aft, bir sar?c? ?aft
Çözücü ve sar?c? ?aft çap?; 1000 mm
Bobin tutucular hava ?aftl?
Kenar kontrol sistemli
PLC kontrollü, iki çene dijital kontrollü
Kaynak yapmak için ba??ms?z olarak kullan?labilen üç ayr? rezistans teli (?s?t?c?) dijital dürtü (impulse) sistemi  ile kontorl edilir.  1. ?s?t?c? - 2. ?s?t?c? - 3. ?s?t?c? 1. ve 3. ?s?t?c?lar  - 1. ve 3. ?s?t?c?lar  - 2. ve 3. ?s?t?c?lar  
Sürücü h?z ayar kontrollü
Sar?c? dens?r sistemli
Dijital ç?kt? say?c? (mm ölçerli)
??leme kapasitesi;
min. 400 mm - max. 2000 mm (malzeme eni için)
min. 200 mm - max. 99999 mm (malzeme boyu için)
Tel kopuklu?u durumunda ar?za bildirimi
?ki yandan sonsuz diki? yapabilme
?stenildi?inde iki yan sonsuz diki?  özelli?i ile boru halinde
mamul i?leyebilme
Yans?t?c?l? fotosel ile acil otomatik durdurma sistemi
Ayarlanabilir Delme aparat?
Opsiyonel ; Bask?l? ürünler için renk fotoseli ilave edilebilir 

 

Teknik Detaylar

PLC controlled operation control panel
Operation control panel TFT screen with touchpad
Two unwinder shafts, one winder shaft
Diameter of unwinder and winder shafts; 1000 mm
Holders of bobbin with pneucmatic shaft
Edge control system
PLC controlled, two jaws digital controlled
Three independent rezistance wires(heater) 
can use independently for making a weld and 
controlled by digital impulse control system 
1. heater  -    2. heater  -    3. heater  -    
1. and 2. heaters  - 1. and 3. heaters - 2. and 3. heaters, 
Speed adjustment control  with A.C. Driver
Winder with dancer system
Output digital counter (mm measurement) 
Capacity of processing;
min. 400 mm - max. 2000 mm. (for width of material)
min.200mm - max. 99999 mm. (for length of material)
Alarm for resistance wire break
Infinite sewing can possible from two sideways
Optionally tubular material can process with infinite sewing
Emergency auto-stop system with reflective photocell
Adjustable boring apparatus
Optionally; color photocell can be affixed for printed products